כישורי שפה
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
קוראים-בחלק זה תפגשו טקסטים בנושאים שונים ומסוגים שונים.כל טקסט שתפגשו - תשמעו, תקראו ותעשו עליו פעילויות.כל הפעילויות ידגימו לכם איך אפשר לקרוא טקסט כדי להבין אותו. מאזינים- בחלק זה תאזינו לשירים ולסיפורים.כל שיר וסיפור תשמעו כמה פעמים וגם תעשו עליו פעילויות שונות.בעזרת הפעילויות שתעשו תשימו לב לצלילים ולמילים בשפה העברית. כותבים- בחלק זה תכתבו טקסטים בנושאים שונים ומסוגים שונים.הפעילויות שתפגשו בכל יחידה יעזרו לכם לכתוב את הטקסט שלכם.כל הפעילויות ידגימו לכם מה כדאי לעשות כדי לכתוב טקסט טוב.
15:43 (22/03/11) אלמוג אלמוג

קוראים, מאזינים, כותבים