כישורי שפה
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
אתר לתרגול קריאה לפי תנועות.
16:06 (22/03/11)

באתר זה ניתן לעבוד עם הילד ולקדמו בקריאה או בהכנה לקריאה בכל שלב בו הוא נמצא, עד להפיכתו לקורא מיומן. כמו כן- מצורפות פעילויות בהבנת הנקרא בהלימה לחינוך הלשוני ולמטרותיו. מילה היא רק התחלה