כישורי שפה
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
דפי עבודה ומצגות
08:54 (27/08/11)

אל או על.docכינויי גוף.docמילות זמן- ענת גונדה.pptמילים ב- תק- ענת גונדה.pptמילים ב-א'- ענת גונדה.pptמילים דומות.docמילים הקשורות בזמן.docמילים הקשורות במים.docמילים הקשורות בצומח.docמשפחת האדם.docשגיאות כתיב- אם ועם- ענת גונדה.pptשגיאות כתיב- לו- לא, אל- על- ענת גונדה.pptשימוש במילה אם.docשימוש במילה עם.docשימוש בעם או אם.doc