כישורי שפה
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
העורב והשועל, הצרצר והנמלה, האריה והעכבר.
16:27 (17/04/12) גליה שמיר

מהו משל?העורב והשועלהצרצר והנמלההאריה והעכבר